X
GO
2019 Hac Önkayıtları Başladı

2019 Hac Önkayıtları Başladı

2019 Hac Önkayıtları Başladı. Hemen Başvurun

Hemen size en yakın Diyanet camisine başvurunuzu yapın, kontenjana dahil olun.

 

ÖNKAYIT YAPTIRMAYANLAR KONTENJANA DAHİL EDİLEMEYECEKTİR.

ÖNKAYITLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 10/05/2019

 

2019 HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Hac farizasını ifa etmek üzere Belçika’dan Suudi Arabistan’a gitmek isteyen vatandaşlarımızın, hac seyahatlerini sağlık ve güvenlik şartları içinde yapmaları, hac ibadetini usulüne uygun, Devletimizin ve Milletimizin itibarına yakışır şekilde yerine getirmelerinde kendilerine yardımcı olmak amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Müşavirliğimiz denetiminde Belçika Diyanet Vakfı işbirliği ile hac seferleri düzenlenecektir.

 

Buna göre;

 

A) 1-Hac seferleri hava yoluyla yapılacaktır.

 

2-Kayıtlar, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılacaktır. Ön kayıtlar 1 Şubat 2019 Cuma günü başlayacak ve 10 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecektir. Kesin kayıtlar ise 11 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir.

3-Ön kayıt işlemleri :

-Ön kayıt ücreti Müşavirliğe ait hesaba yatırılacaktır.

-Ön kayıt ücreti kişi başı 2.000,00 EURO (4 kişilik oda tercihi yapacaklar için), 2.500,00 EURO (3 kişilik oda tercihi yapacaklar için) ve 3.000,00 EURO (2 kişilik oda tercihi yapacaklar için) olarak belirlenmiştir.

-Ödeme yapılırken hacı adayı ile ilgili bilgiler (adı, soyadı, adresi, tercih ettiği oda, Türkiye kontanjanıysa “TR”, kısa dönem tercihi yaptıysa “Kısa Dönem” ve “2019 HAC”) yazılacaktır.

Ayrıca, 31/01/2019 tarihinde Belçika Diyanet Vakfında yapılacak toplantıda din görevlilerine verilecek olan kayıt zarfı hacı adayı tarafından doldurulacak ve zarfın arka yüzünde bulunan şartname okunacak ve imzalanacaktır.

4-Hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız, Belçika Diyanet Vakfı ve Müşavirliğimize bağlı bütün cami derneklerine müracaat edebilecekler, müracaat eden hacı adaylarının kayıtları din görevlileri ve dernek yöneticileri tarafından yapılacaktır.

5-Organizasyonumuzla hacca gidecek olan hacı adaylarının vizeleri Müşavirliğimiz tarafından alınacaktır.

6-Belçika’dan hacca gitmek üzere müracaat eden hacı adayları, kontenjan verildiği takdirde beraberlerinde götürmek istedikleri Türkiye’deki birinci derece yakınları (anne, baba, eş ve çocukları) ve ikinci derece yakınları için de birlikte gitmeleri şartıyla müracaat edebileceklerdir. Ancak, bu yakınların Türkiye’de hac kaydı yaptırmaları zorunlu olup kura’da çıkmamış olmaları ve daha önce Türkiye’den hiç gitmemiş olmaları gerekmektedir. Bu kişilerle ilgili ekteki form ayrıca doldurulacak ve en geç 5 Mayıs 2019 tarihine kadar Müşavirliğimize ulaştırılacaktır (Ek-3). Türkiye kontenjanı kapsamında yapılacak olan kayıtlar çok sınırlı olup sözkonusu tarihten önce yerlerin dolma ihtimali bulunduğundan dolayı acele edilmesi gerekmektedir. Belli bir sayıya ulaşıldığında Türkiye kontenjanı kapsamındaki bu kayıtlar 5 Mart 2019 tarihine bakılmaksızın kapatılacaktır.

7-Hacı adayları için (Ek-1)’de zikredilen belgelerle birlikte en geç 31 Mayıs 2019 tarihinde Vakıf Merkezinde din görevlileri veya dernek yöneticileri tarafından Hac Komisyonu üyelerine teslim edilecektir. Ancak görevliler ellerindeki tamamlanmış hac evrakları ile beraber oluşturdukları listeleri en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Hac Komisyonu üyelerine teslim edeceklerdir.

8-Din görevlileri veya dernek yöneticileri, (Ek-2)’de “2019 Yılı Hac Kayıt Listesi”ne hacı adaylarını sırayla yazacaklardır. Bu formdaki bilgisayar kayıt no sütunu boş bırakılacak, diğer sütünlar okunaklı ve dikkatlice doldurulacaktır.

9-Hacla ilgili her türlü bilgi için 02/506.11.73 ve 02/218.57.55 nolu Müşavirlik ve Vakıf telefonlarına başvurulabilecektir.

10-Hac esnasında hastalanan hacı adaylarımız, Mekke ve Medine’de verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinden (ilaç, sağlık ocağı, hastane, ambülans vs.) yararlanacaktır.

11-Alzheimer hastası, ileri derecede kanser hastası, diyaliz makinasına giren böbrek hastaları, açık kalp ameliyatı olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı olanların hacca gitmeleri farz olmadığından ve Suudi Arabistan’daki aşırı izdiham ve yoğunluk nedeniyle zorluk yaşayacak olmalarından dolayı kayıtları alınmayacaktır.

12-Kayıt yaptıran hacı adayı, Suudi Arabistan hac şartları göz önünde bulundurularak üçüncü şahısların yardımı olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmalıdır. Hac farizasını yerine getirmesine engel olmayacak şekilde bedensel engeli bulunan hacı adaylarının mutlaka yanlarında bir refakatçi bulunması gerekmektedir. Refakatçisi olmayanların kaydı yapılmayacaktır. Yanlış beyan veya gözden kaçma suretiyle Suudi Arabistan’a organizasyonumuz ile giden bu tür sağlık sorunu olanların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.

13-Din görevlileri ve dernek yöneticileri hac kayıt işlemlerinden sorumludurlar.

14-Hac seyahati takriben şu tarihler arasında olacaktır :

Gidişler : 25 Temmuz 2019 - 02 Ağustos 2019.

Dönüşler : 25 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019.

Kesin gidiş ve dönüş programı daha sonra bildirilecektir.

15-Geçen sene olduğu gibi, bu yıl da Kısa Dönem Hac seyahati düzenlenecektir. Kısa Dönem Hac seyahati takribi olarak 03-04 Ağustos 2019 – 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kısa dönem kayıtları sınırlı sayıda olup sadece iş durumundan dolayı uzun dönem hacca gidemeyecek olan vatandaşlara öncelik verilecektir.

16-Müşavirliğimize verilen kontenjan aşıldığı takdirde müracaat eden hacı adaylarımız arasından daha önce hacca gitmemiş olanlara öncelik verilecektir (kendisi daha önce hacca gitmiş olsa bile, hacca gitmemiş olan eşi ve kız çocuklarını hacca götürebilecektir).

17-Suudi Arabistan’ın getirdiği yeni kısıtlamalar çerçevesinde daha önceden hacca gitmiş olanlardan Suudi makamlar ek ücret talep edebilir veya yeniden hacca gitmelerine engel koyabilir. Ayrıca bu yıldan itibaren parmak izi uygulaması getirilme ihtimali bulunmaktadır. Buna göre, hacı adayları kayıt esnasında uyarılmalıdır.

 

  1. HACI ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELER :

 

1-Türkiye Cumhuriyeti yeni pasaportu (biometrik).

2-Pasaport temdidi (süresi) en az 10 Ağustos 2020 tarihine kadar olacak, vize için en az 3 boş sahife bulunacaktır.

3-Son 6 ayda cepheden beyaz fon üzerine çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-En az 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunan Belçika oturum kartının önlü arkalı fotokopisi. Suudi-Arabistan Başkonsoluğu tarafından talep edilmesi halinde oturum kartlarının aslı istenecektir.

5-Menenjit aşısı yapıldığını gösteren uluslarası sarı renkli aşı kartı (aile doktorundan alınan aşı kartı geçersizdir).

6-T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

7-Seyahate mani olmadığına dair sağlık raporu (aile doktorundan da alınabilir).

8-Hacı adayının adı, soyadı ve adresini taşıyan (banka dekontuna hacı adayından başkasının adı yazılmayacaktır) ve Müşavirliğimize ait ING Bankasındaki BE40 3630 8397 5263 (Bureau des Affaires sociales, Rue Montoyer 4 - 1000 Bruxelles) nolu hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

9-Dilekçe (kayıt için hazırlanan zarf üzerinde).

10-Hac vazifelerini ifa edemeyecek derecede engelli, hasta veya yürüyemeyecek durumda olanların kayıtları yapılmayacaktır (gerektiğinde müracaat sahibi bizzat görülmelidir).

11-Hac ücretini yatırıp 01 Temmuz 2019 tarihinden sonra hacca gitmekten vazgeçenlerden yapılan işlemlere göre belirli oranlarda kesinti yapılacaktır.

 

NOT : Yukarıda zikredilen belgeler okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır. Pasaport ve “carte d’identité, identiteitskaart”ların temdit tarihleri mutlaka kontrol edilecektir.

 

  1. 2019 YILI HAC SEYAHAT ÜCRETLERİ :

2019 yılı hac seyahat ücretleri henüz belirlenmediği için hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız ilk taksit olarak;

4 kişilik oda tercihi için kişi başı 2.000,- EURO,

3 kişilik oda tercihi için kişi başı 2.500,- EURO,

2 kişilik oda tercihi için kişi başı 3.000,- EURO Müşavirlik hesabına yatıracaktır.

Ödeme yapılırken hacı adayı ile ilgili bilgiler (adı, soyadı, adresi, tercih ettiği oda, Türkiye kontanjanıysa “TR”, kısa dönem tercihi yaptıysa “Kısa Dönem” ve “2019 HAC”) yazılacaktır.

Kısa dönem hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız sadece 2 kişilik oda tercihi yapabileceklerdir. Buna göre kısa dönem gitmek isteyenler ilk taksit olarak kişi başı 3.000,00 EURO yatıracaklardır.

Hac ücretleri bilahare bildirilecek olup kalan taksit en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenecektir.

Bu mukaddes yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içerisinde gidip gelmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz eder, saygılar sunarız.

 

 

Hesap No :

BE40 3630 8397 5263

Bureau des Affaires sociales

Rue Montoyer 4 – 1000 Bruxelles

Paylaş