X
GO

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Belçika Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu hizmetleri tanıtmak, teşkilat ve Vakfa karşı peşin fikirliliği ve ön yargıları gidermek amacıyla; vatandaşlarımız tarafından kurulmuş ve teşkilatlanmış Federasyonlar, Dernekler, Erenler Derneği, Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Çağdaş Kadınlar Derneği, Caferi Dernekleri, ve benzeri diğer kurum ve kuruluşlarla diyalog kurulmaktadır.

Adı geçen dernek ve federasyon yetkilileri de iadei ziyarette bulunarak ve Vakfımızın Ramazan’da vermiş olduğu iftar yemeklerine, bayramlaşma merasimlerine ve Vakıf bünyesinde organize ettiğimiz konferanslara iştirak etmektedirler.

Sözkonusu dernek  ve federasyonlarla olan ilişkiler artarak devam etmektedir.


a) Bayramlaşmalar:

Belçika’da yabancı kültür içerisinde bulunan vatandaşlarımızın milli ve dini günlere olan ilgisini arttırmak, heyecanını canlı tutmak amacıyla Vakfımız bünyesinde her sene geniş katılımlı bayramlaşma merasimleri yapılmaktadır.

Bayramlaşma merasimlerine düzenli olarak, T.C. Brüksel Büyükelçisi, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk  Personeli, Din Görevlileri, Din Dersi Öğretmenleri, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri, Dernek Yöneticileri, Belçika’da bulunan Türk ve Yabancı Parlamenterler, Kilise teşkilatının tanınmış simaları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katılmaktadır.

b) Ramazan Ayında İftar Yemekleri:
Vakfımızca, her yıl Ramazan ayında; Sayın Büyükelçimiz ve Büyükelçilik Personeli, Türk Parlamenterler, Yerel Yönetime seçilen Türk Encümen Üyeleri, Executif Temsilcileri, Kilise Mensupları, Federasyonların Yöneticileri, Dernek Başkanları, Din görevlileri, Din Dersi Öğretmenleri, İş Adamları, Basın mensupları ve Vatandaşlara iftar yemeği verilmektedir; Yemekte Vakfın vermiş olduğu hizmetler dile getirilmektedir.


c) Kutlama ve İrşad Programları:     

1) Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, Milli ve Manevi değerlere bağlılıklarını artırmak, birlik ve beraberliklerini güçlendirmek amacıyla muhtelif aralıklarla camilerimizin lokallerinde ve Vakfımızın konferans salonunda gençlik geceleri, konferanslar, seminerler ve sohbet toplantıları yapılmaktadır.

2) Her Cuma günü Belçika Diyanet Vakfı ve Din Hizmetleri Müşaviri camilere giderek, namaz öncesi vaaz-u nasihatte bulunmakla birlikte,  namaz sonrasında vatandaşlarımızla lokal sohbetleri yaparak onların sorunlarını dinlenmektedir.

3) 1998 Ramazan ayında İstanbul Müftülüğü’nden getirilen ve Vakfımızda demirbaş olarak muhafaza edilen „Sakal-ı Şerif”, Ramazan aylarında cemaatın yoğun olduğu camilerde teravih namazlarından sonra ziyarete açılarak, vatandaşlarımız arasında dini heyecan oluşturulmaktadır.

4)   Belçikalı insanlarla diyalog kurmak, iki toplum arasındaki  önyargıları gidermek ve uyum içinde yaşamak amacıyla, Din Hizmetleri Müşavirliği ile işbirliği içerisinde vakfımız ve camilerde belirli günlerde „Açık Kapı” proğramları düzenlenmektedir. Bu uygulamanın her iki toplum için çok faydalı olduğu, hem vatandaşlarımız hem de Belçikalılar tarafından ifade edilmektedir.

5) Vakfımız konferans salonunda gençlere, velilere ve hanımlara yönelik Belçikalı ve Türk uzman kişilerce, alkol ve uyuşturucunun zararları, kriminal olaylarla ilgili bilgilendirme toplantıları, doktorlar tarafından kadın hastalıkları ve anne-çocuk ilişkileri konularında seri konferanslar verilmektedir. Özellikle, çeşitli Milli ve Dini konfersanlar verilmektedir.

6) 1992 yılından itibaren Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle hafta boyu Sevgili Peygamberimiz, camilerde vaaz ve hutbelerle, cami dışında ise tutulan salonlarda konferans ve panellerle anılmaktadır.
Hafta boyunca Belçika Diyanet Vakfı işbirliği ile bütün camilerimizde ve her yıl değişik bölgelerde Hz. Peygamber’in örnek ahlakını anlama, yaşama ve yeni nesillere benimsetme amacına yönelik proğramlar yapılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, panel, konferans, şiir yarışması, din görevlileri arasında hutbe yarışması, bilgi yarışmaları, dini musiki konserleri, vb... faaliyetler düzenlenmektedir.
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Vakfımızca “Veda Hutbesi”, “Hz Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri”’ni ihtiva eden kitap ve broşürler proğrama katılan vatandaşlarımıza hediye edilmekte, Peygamberimizin sembolü olan Gül dağılmaktadır.

Din Hizmetleri Müşavirliği ve ve Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı bütün camilerimizde, yabancılara da, Peygamberimizi sembolize eden Gül hediye edilmekte ve yapılan bu etkinlikler, yabancılar tarafından takdirle karşılanmaktadır.
Bölgelerde yapılan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Koordinatör Din görevlilerinin başkanlığında din görevlileri, din dersi öğretmenleri, türkçe ve türk kültürü dersi öğretmenleri ve dernek başkanlarından oluşan komisyonlar tarafından icra edilmektedir.
Komisyonlar tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Proğramı bütün camilerimizde vatandaşlarımıza hutbelerde, vaazlarda ve afişlerle ilan edilerek katılımın daha fazla olması sağlanmaktadır.
Din görevlileri, din dersi öğretmenleri, türkçe ve türk kültürü dersi öğretmenleri ve dernek yöneticilerimizin gayretleriyle, kutlama proğramlarına, yabancılar, kadın-erkek kalabalık vatandaşlarımızın katılımı sağlanmakta, programlarda ağırlıklı olarak Din Kültürü ve Ahlak dersi alan kız ve erkek çocuklar da görev almakta ve bu çocuklar tarafından, katılan yabancıların anlaması açısından Peygamberimizin hayatı, örnek ahlakı ve bazı sözleri Fransızca/Flamanca olarak da anlatılmaktadır. Ayrıca, Kutlu Doğum Haftası ile ilgili düzenlenen konferanslarda konuşma özetleri Fransızca ve Flamancaya tercüme edilerek slayt gösterisi yapılmaktadır.

7) Ayrıca, Vakfımızın Kültür Merkezi ve Vakfa bağlı olan bütün derneklerimizde milli ve dini bayramlarımız öğrencilerin bizzat katılımları ile yapılan folklor, koro, ilahi ve tiyatro ekipleri ile kutlanmata ve böylece ana yurdundan uzak vatandaşlarımızın ve gençerlimizin milli ve dini duyguları ve kültürleri pekiştirilmektedir. Bununla birlikte, Vakfımızın, yetişkin öğrencilerinden oluşan profesyonel folklor ekibi de yöresel kıyafetleri ile çeşiitli gün ve gecelerde gösteri yapmaktadır.   

d) Dinler Arası Diyalog Etkinlikleri:

Vakfımız Genel Merkezi başta olmak üzere, Vakfa bağlı derneklerimiz aracılığı ile yabancı din adamlarının da katıldığı ve İslam Dini ile diğer ilahi dinlerin ortak yönleri konu edilerek “Dinlerarası Diyalog” toplantıları yapılmakta ve bu tür toplantılar seri halde devam ettirilmektedir.

Vakfa bağlı olan cami derneği yöneticileri ve din görevlileri vasıtasıyla mahalli kilise din adamları, yöneticileri, cemaatları ve belediye temsilcilerinin oluşturduğu karşılıklı cami ve kilise ziyaretleri sağlanmakadır.   


Yapılan bu tür diyalog toplantılarına devam edilmekte olup, toplantıların  sonuçları itibariyle; hoşgörü, sevgi, saygı ve uyum konusunda gerek Hıristiyan toplumu, gerekse Müslüman toplumu arasında takdirle karşılandığı müşahede edilmektedir.

Belçika’da din hizmetlerinin yürütülmesi için kurulmuş olan Executif ve Belçika yabancılar dairesince Türkiye’den Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı, din görevlilerine vize alma konusunda daha önceki yıllarda sıkıntılar söz konusuydu ve Türkiye’den daha din görevlisi alınmayacağı bildiriliyordu.

Ancak, yukarıda bahsedilen diyalog çalışmalarının neticesinde Türkiye’den Din Hizmetleri Müşavirliğince din görevlisi temini konusunda hiçbir problem kalmamıştır. Kadrolu camilerde vize problemi halledildiği gibi kadrosuz camilere de görevli getirilerek 60 din görevlisiyle hizmet yürütülmektedir.