Sayfa 5 / 12 [5]
 
Tarih Dil Hutbe
01.10.2021 TR Cami ve Din gönüllüleri
FR La mosquée et les bénévoles religieux
NL De moskee en zijn vrijwilligers
24.09.2021 TR Alın teri ve şükür
FR La sueur du front et la gratitude
NL Inspanning en dankbaarheid (al- shukr)
17.09.2021 TR Cuma namazının fazileti ve önemi
FR La vertu et l’importance de la prière du vendredi
NL De deugd en het belang van het vrijdaggebed
10.09.2021 TR Allah'ın Sevdiği Kulları
FR Les serviteurs bien-aimés d’Allah
NL De geliefde dienaren van Allah
02.09.2021 TR Kuran-ı okumak anlamak ve yaşamak
FR Lire, comprendre et vivre le Coran
NL De Koran lezen, begrijpen en beleven
27.08.2021 TR Hikmet Yüklü Öğütler
FR Conseils chargés de sagesse
NL Adviezen vol wijsheid
20.08.2021 TR İslam’da İstişare
FR La Concertation en Islam (Shûrâ)
NL Beraadslaging (Shûrâ) binnen de Islam
13.08.2021 TR Muharrem Ayı Ve Âşûrâ Günü
FR Le mois de Mouharram et le jour d’Achoura
NL De maand Muharram en Ashura
06.08.2021 TR Hicret
FR L’Emigration (L’hégire)
NL De Emigratie (al-Hijra)
30.07.2021 TR Mümince Yakarışın Adı Dua
FR L’essence du culte : la prière
NL
23.07.2021 TR Ailede Mahremiyet
FR L’intimité dans la famille
NL Persoonlijke levenssfeer binnen het gezin
20.07.2021 TR Kurban Bayramı
FR La fête du sacrifice
NL Het offerfeest
16.07.2021 TR Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş
FR Partage ton sacrifice, approche-toi de ton frère
NL Deel jouw offer, het verbroedert!
09.07.2021 TR Din İstismarı ve Sahih Din Anlayışı
FR L’exploitation de la religion et la conception de la religion authentique
NL Misbruik van godsdienst en de authentieke betekenis van religie
02.07.2021 TR Ahlakın Özü: Edep ve Hayâ
FR L’essence de la moralité
NL De essentie van ethiek (Akhlaq)
25.06.2021 TR Akrabalık Bağlarını Korumak
FR Préserver les liens de parentés
NL Familiebanden behouden
18.06.2021 TR Allah sabredenlerle beraberdir
FR Allah est avec ceux qui sont endurants
NL Allah is met de geduldigen dierbare gelovigen
11.06.2021 TR Allah temizdir temiz olanı sever
FR Allah est propre et aime celui qui est propre
NL
04.06.2021 TR Komşuluk hakkı
FR Le droit du voisinage
NL Burenrechten
28.05.2021 TR Kötülüğe İyilikle Mukabele
FR Répondre au mal par le bien
NL